Food photography – Burger King

Food photography – Burger King

รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Production แบรนด์ที่ตัวเองชอบมากๆ แบรนด์หนึ่ง และชอบกินด้วย ขอบคุณ Burger King Thailand ที่ให้โอกาสด้วยได้ทำงานร่วมกันนะครับ

food photography, ช่างภาพถ่ายอาหาร, บริการถ่ายภาพอาหาร ถ่ายอาหาร ถ่ายภาพอาหาร รับถ่ายอาหาร

10974674_792820247457257_4601377053145681676_o

10361564_797274770345138_6758355703679789390_n

S05- 8

S04--28

food photography, ช่างภาพถ่ายอาหาร, บริการถ่ายภาพอาหาร ถ่ายอาหาร ถ่ายภาพอาหาร รับถ่ายอาหาร

Comments