Food photography service

[ ถ่ายอาหาร, ช่างภาพถ่ายอาหาร ] ช่วงเดือนก่อนทีมงานได้เดินทางไปถ่ายเมนูอาหารที่โคราช นับว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ถ่ายต่างจังหวัดกัน…ใกล้ ไกลแค่ไหนเราก็เดิทางได้นะครับ ขอเพียงลูกค้าให้โอกาส ที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับ งานนี้เองก็ค้าง 1 คืน สบายๆ งานนี้เราทำหน้าที่ทั้งถ่าย และจัดจาน จัดพร๊อฟเอง เบ็ดเสร็จทั้งงาน เริ่มจากที่ต้องจัดเตรียมของกันก่อนเลย food photography, ช่างภาพถ่ายอาหาร, บริการถ่ายภาพอาหาร ถ่ายอาหาร ถ่ายภาพอาหาร รับถ่ายอาหาร มีภาพตัวอย่างมาฝากเพียงเล็กน้อยนะครับ food photography, ช่างภาพถ่ายอาหาร, บริการถ่ายภาพอาหาร ถ่ายอาหาร ถ่ายภาพอาหาร รับถ่ายอาหาร